Η έκθεσή μου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Καπανδριτίου, Ιούλιος 2010